Članarina za leto 2020

Objavljeno: 07. januar 2020


Članarino lahko poravnate pri gospe Eli tel. 051 209 103.


Članarino lahko poravnate pri gospe Eli tel. 051 209 103.

Kategorija članstva

A - 60 evr
polnoletna oseba - aktivni obiskovalec domačih in tujih gora z največjim obsegom ugodnosti
A/d - družinski popust - 54,60 evr

B - 28 evr
polnoletna oseba - aktivni obiskovalec domačih in tujih gora z osnovnim obsegom ugodnosti
B/d - družinski popust .- 22,60 evr

B1 - 21evr
polnoletna oseba - oseba, starejša od 65 let z osnovnim obsegom ugodnosti

S+Š - 18,50evr
srednješolec ali oseba s statusom študenta, do vključno 26. leta starosti, z osnovnim obsegom ugodnosti
S+Š/d - družinski popust - 15,00 evr

P+O - 8evr
predšolski ali osnovnošolski otrok, z osnovnim obsegom ugodnosti
P+O/d - družinski popust - 6,40 evr

IN 8evr
oseba s posebnimi potrebami (oseba, ki ji je delno ali v celoti odvzeta poslovna sposobnost oz. je roditeljska pravica podaljšana), z omejenim obsegom ugodnosti
IN/d - družinski popust - 6,40 evr

IN članarina je na voljo za društva, ki izvajajo programe za delo z oz. vključujejo v svoje delo osebe s posebnimi potrebami in invalide, ki jim je odvzeta (delno ali v celosti) poslovna sposobnost oz. podaljšana roditeljska pravica. Ta status posamezniki pridobijo z odločbo sodišča. Društva in PZS lahko ob včlanitvi zahtevajo vpogled v odločbo iz katere izhaja odvzeta poslovna sposobnost.

Družinski popust se obračuna vsem družinskim članom, kadar članarino plačajo vsi družinski člani sočasno. Za družinske člane se štejejo, poleg staršev, še mladi do vključno 26. leta, ki niso zaposleni ali so brez lastnih dohodkov, ter osebe, ki jim je odvzeta poslovna sposobnost (IN) in so člani družine. Za družino se šteje mati, oče in otrok ali mati samohranilka ali oče samohranilec z vsaj enim otrokom. Člani B1 niso upravičeni do družinskega popusta. Družinskega popusta se ne more koristiti zgolj za dve odrasli osebi, ne glede na njun pravno-socialni status.

B/člani društev v tujini je vrsta članarine samo za člane zamejskih planinskih društev in drugih društev s sedežem izven Slovenije, ki plačajo prispevek za PZS v višini 15,85 €, ugodnosti so z nekaterimi izjemami enake kot pri članarini B. Tuji državljani, ki so člani slovenskih planinskih društev, imajo z upoštevanjem splošnih pogojev, na voljo vse vrste članarine, razen B/društva v tujini.
Več o prednostih članstva si preberite na e- straneh PZS.

 

Lepo povabljeni v PD Šmarna gora.