Začetki društva


V letih, ko je bilo več snega, je društvo organiziralo slalom na Šmarni gori (5. februarja 1984). Vsa leta planinci pomagajo pri izvedbi gorskega teka na Šmarno goro in Planinski pesmi.
Leta dolgo je bil del društva tudi Alpinistični odsek. Naši člani so se večkrat udeležili jugoslovanskih himalajskih odprav in odprav v druga gorstva.
Organizirali smo tudi vzpon na Grossglockner leta 1985, na Mont Blanc so se odpravili leta 1986.
Planinsko društvo vsako leto redno organizira mesečne pohode/ture in letni planinski tabor ter sodeluje z društvi v kraju.

BESEDA O VILKU MAZIJU

(4. 6. 1888 - 28. 8. 1986)

Vilko Mazi je bil defektolog, prvi Slovenski logoped, delal je z gluhonemo mladino, bil prevajalec, pesnik, fotograf in ljubitelj gora. Rodil se je v Črnomlju. Poklicno je delal v Ljubljani na oddelku za gluhoneme. Leta 1946 se je upokojil, nadaljeval je z logopedsko prakso in se vedno bolj posvečal planinstvu.
Veliko je pisal v Planinski vestnik, prvič leta 1924. S svojo risarsko sposobnostjo je prikazoval Triglavske panorame. Narisal je preko 30 zemljevidov.
Za naše planinsko društvo je Vilko Mazi zanimiv predvsem kot planinec. Gore je pričel spoznavati med prvo svetovno vojno v Krpatih in Tirolskih Alpah. Bil je med prvimi, ki se je začel ukvarjati z varstvom narave. Med gorami sta mu bila najljubša Triglav in Šmarna gora. Bil je eden prvih raziskovalcev Triglava. Z alpinizmom se ni nikoli ukvarjal. Svoja največja dela je posvetil Triglavu. Razgled s Triglava je slikal več let. Kopijo te risbe si lahko ogledate v gostišču Ledinek na Šmarni gori.
V tridesetih letih 20. stoletja je Vilko Mazi prišel v Vikrče, kjer si je ustvaril dom. Njegova velika ljubezen je veljala Šmarni gori, ki jo sam imenuje, značilna dvogrba gora med Ljubljansko kotlino in Gorenjsko ravnino. Ves čas se je zavzemal za popolno zaščito Šmarne gore, zlasti njenega rastlinstva.
Na Šmarno goro je rad zahajal tudi pesnik France Prešeren. Vilko Mazi je znal vse njegove pesmi na pamet. Užival je razkošje pesniškega jezika, ki more v človeku prebuditi plemenita občutja.
Vilko Mazi je napisal tudi poglavje o zgodovini naše gore v knjižici Vodnik po Šmarni gori. Knjižico je PD Šmarna gora izdala leta 1974 in jo ponatisnila leta 1981.
Na pobočju Grmade je Vilko Mazi izbral, zaznamoval in nadelal pot, ki jo danes imenujemo Mazijeva steza. Pot je posvetil spominu 60. obletnice Slovenskega planinskega drustva leta 1953.
Bil je častni član PD Šmarna gora, človek velikih sposobnosti in izredne marljivosti.

Aktivnosti društva skozi čas

Leta 1973 so člani markacijskega odbora pomagali pri postavitvi gozdne učne poti na Grmado. Označili so pot z rumeno-modrimi markacijami in postavili table z vsebino učne poti. Člani markacijskega odbora so dolga leta skrbeli za Pot čez Plamenice na Triglav, pot od Šrabc preko Zelnarice na Vratca in sveda za vse poti na naši Šmarni gori. Vzdrževanje Poti čez Plamenice je bilo prezahtevno za naše majhno društvo, zato smo oskrbo poti vrnili na PZS. Ostale poti vzorno vzdržujemo. Posebno na Šmarni gori in Grmadi je veliko dela zaradi množičnega obiska.

V počastitev 10 letnice planinskega društva in 40 letnice vstaje proti okupatorju, je bil v sedlu Šmarne gore in Grmade 14.junija 1981 množična prireditev -11. planinski tabor Ljubljanske regije. V počastitev 30 letnice planinskega društva smo izdali knjigo o delovanju društva in literarne prispevke ter pripravili dužabno srečanje na vrhu Šmarne gore.

V letih, ko je bilo več snega, je društvo organiziralo slalom na Šmarni gori (5. februarja 1984). Vsa leta planinci pomagajo pri izvedbi gorskega teka na Šmarno goro in Planinski pesmi.
Leta dolgo je bil del društva tudi Alpinistični odsek. Naši člani so se večkrat udeležili jugoslovanskih himalajskih odprav in odprav v druga gorstva.
Organizirali smo tudi vzpon na Grossglockner leta 1985, na Mont Blanc so se odpravili leta 1986.
Planinsko društvo vsako leto redno organizira mesečne pohode/ture in letni planinski tabor ter sodeljuje z društvi v kraju.

Predsedniki planinskega društva Šmarna gora


Leto Predsednik
1971 do 1975 MIHA MARENČE
1976 do 1976 JURE KALAN
1977 do 1978 ZDENKA GRAJZAR
1979 do 1980 JOŽE JUTRAŠ
1981 do 1985 FRANC KOŠIR
1986 do 1987 LADKO KOROŠEC
1988 do 1990 FRANC KOŠIR
1991 do 1992 ROMAN ROBAS
1993 do 2023 MARJAN KOVAČIČ
2023 dalje LUKA KOŠIR

Sedež društva se je iz Vikrč prenesel v Tacen. Člani upravnega odbora imajo vsako drugo sredo v mesecu sejo v prostorih Gasilskega doma na Pločanski 8 v Tacnu. Prijatelji-planinci smo se dolga leta družili vsako sredo zvečer v društveni sobi v Vikrčah, nato v gostilni Kovač v Vikrčah, kasneje Pri Špan v Šmartnem.
Trenutno se dobivamo v gostilni Grad, kjer se dogovarjamo o bodočih pohodih in delovnih akcijah.